За Търговище

Герб на гр.Търговище

Герб на гр.Търговище

География

Град Търговище се намира на север от Преславската планина. На 320 км североизточно от София, на 41 км западно от Шумен, на 25 км северозападно от Велики Преслав и на 100 км североизточно от Велико Търново. Близостта на града до изходните пунктове на страната Варна (110 км) и Русе (100 км) го превръща в естествено стратегическо кръстовище. Кварталите на града са – Бряг, Въбел (Герен), Вароша, Боровец, Запад 1, Запад 2, Запад 3, Изток, Калково, Малчо Малчев.

targovishte.yes.bg

Туристически забележителности

Малко познато, но изненадващо богато е културно-историческото наследство. Районът е обитаван от най-дълбока древност. Открити са останки на селища още от времето на неолита (6000г. пр. Хр). По-късни археологически находки говорят за цивилизацията на траките и римляните. През ХVІІ в. Търговище вече е средище на най-известния панаир в европейската част на Османската империя. Особен интерес представляват енеолитната култова праисторическа сцена от с.Овчарово, тракийското златно съкровище от с. Кралево (ІІІв.пр.Хр.). В Търговищкия край туристите могат също така да посетят петкорабната византийска базилика край с. Драгановец, древния град Мисионис (Крумово кале). Богатството на руини от крепости в района на прохода Дервента препращат към Средновековна България и Византия. Напоен с романтиката на Възраждането е старинният квартал Вароша в град Търговище.
Уникалното съчетание на природни дадености и климат, исторически и културни забележителности превръщат община Търговище в привлекателно място за вътрешен и международен туризъм.

Археологически забележителности:

Крумово кале

Крумово кале

На 7 км. от Търговище, по пътя за Омуртаг се намира крепостта “Крумово кале”. На повече от 150 дка се издигат древни руини. Крепостта е строена по времето на Юстиниан І в края на V век, като част от отбранителната система на Византия. Целта й е била да спира набезите на славяни, прабългари и готи. Преди образуването на българската държава крепостта е разрушена.

В края на ІХ век върху руините възниква българско селище с ранносредновековни землянки. През ХІІ – ХІV век крепостната стена е преоформена и отново е част от отбранителна система, само че сега на столицата Търново. Крепостта е една от трите пазили прохода Дервента.

От двете страни на порталната врата има две U образни кули. Вътре са жилищните постройки и една класическа трикорабна базилика с помещение за кръщаване. От каменните стени е останало метър и половина – два височина, но и така са достатъчно внушителни, дебели са 1 метър.

В крепостта има разкрит некропол от ХІV век. Цялото поле отвъд стената е било селище. В калето живеела само феодалната върхушка.

След последните проучвания на крепостта се налага мнението на археологът Ангел Конаклиев, специалист в Исторически музей, Търговище, че има голяма вероятност калето да е известния град Мисионис.

 

Базилика до с.Драгановец

Петкорабна базилика и светилище на бог Аполон в с. Драгановец

Атрактивен археологически комплекс, състоящ се от Тракийско светилище от II-IV в., посветено на Херос и бог Аполон, византийска петкорабна базилика от V-VI в., единствената в България пещ за строителна керамика. Обявен за паметник на културата от местно значение с ДВ бр.70/31.08.1976 г.

Тракийското светилище има правоъгълна форма 18/10м. Мраморни оброчни плочки, намерени при разкопките са посветени предимно на Аполон, но има такива посветени на Зевс и Деметра. Върху една от плочките е разчетен епитетът АУЛУСАДА – епитет използван за Аполон единствено при светилището в Драгановец.

В по-късен етап от развитието на живота в тези земи върху светилището е изградена ранновизантийска базилика с размери 20/30м, петкорабна, триабсидна сграда с нартекс. По-късно към нартекса от запад е пристроена екзонартика. Около базиликата е имало развито селище.

През XII в., след разрастването на малкото ранносредновековно селище, върху руините на тракийското светилище, базиликата и късноантичното селище, израства късносредновековно българско селище, което е свързано със средновековната българска крепост “Марната”.

 

Къз Aна Tеке

Къз Aна Tеке

На източния край на с. Момино се намира историческият паметник Къз Ана теке. Мястото е почитано от изповядващите исляма, но е известно повече като казълбашко култово място. Представлява тухлена сграда, в която е гробът на светицата. Легендата разказва, че златокосо момиче на име Зюхре (Венера), единствено дете в семейството, приютило една вечер божи пратеници. Дала им вода и кърпа и след като се измили, тя не изхвърлила мръсната вода, а я изпила. Изпитата вода имала чудотворна сила и я направила невидима и безсмъртна. Божествен глас й казал, че ако остане девица ще получи сила, с която ще може да помага на всички хора в беда. В знак на този свой оброк тя се нарекла Къз Ана (Девица-майка). Хората построили чешма и тюрбе, където и днес се събират много поклонници с надежда за изцеление, здраве и късмет.

 
 
Архитектурни забележителности

Славейковото училище

Училище Св. Св. Седмочисленици

(Славейковото училище)

Славейковото училище
Славейковото училище

Историческата експозиция и фондохранилището са разположени в сградата на училище “Св. Св. Седмочисленици”. Сградата е паметник на културата от национално значение. Славейковото училищеПостроена през 1863 година за светско училище, тя е уникална и рядко срещана по мащабите си за България от епохата на Възраждането. В нея е учителствал Петко Р. Славейков. Затова в историческото съзнание на търговищенци училището остава като “Славейковото училище”.

Днес тук се съхранява фондът на Историческия музей, който наброява 30 000 музейни единици и научната библиотека.

 

Къщи и сгради

Хаджи Ангеловата къщаХаджи Ангеловата къща

Адрес: ул. “Раковски” № 14

Хаджи Ангеловата къща е архитектурен паметник от XIX в. с местно значение, в който е разположена етнографската експозиция на Исторически музей – Търговище.

Построената през 1863 г. от тревненски майстори сграда е образец на симетрична възрожденска къща с дърворезбена украса, художествено изписани холкери и модерни за времето архитектурни детайли – алафранга, зидана печка. Представени са колекции от разнообразни експонати характерни за бита, традициите, народните вярвания, обичаи и занаяти на местното население.

Захариевата къщаЗахариевата къща

Адрес: бул. Митрополит Андрей” № 2

Захариевата къща е паметник на културата с местно значение. В момента изпълнява функцията на административна сграда на Исторически музей – Търговище.

Съхранява богат фонд с над 27 000 музейни единици, веществени и документални паметници от неолита до нашето съвремие. Намира се във Възрожденския квартал Вароша. Разположен е в пет адаптирани старинни сгради от ХІХ и ХХ век.

Музеят предлага по заявка тематични беседи и туристическа обиколка из забележителностите на града.

Свещаровата къща

Адрес: ул. “Раковски” № 2

Свещаровата къща е паметник на културата от местно значение. Построена е през 1860г. Разположена е в непосредствена близост до други три архитектурни паметника на културата от епохата на Възраждането: “Училище Св.св.Седмочисленици”, “Захариевата къща” и “Хаджи Ангеловата къща”.

Училище “Хаджи Руси”

Адрес: бул. “Цар Освободител” № 1

Тук се помещава археологическата експозиция на Историческия музей. Хронологично обхваща времето от VII хил. пр. хр. до XIV в. Представени са неолитната, халколитната и бронзовата епохи, античността и средновековието. Експонатите са разположени в седем зали на обща площ 354 м2. Сред тях има такива, които са уникални и нямат точни аналози, като например известната култова сцена от с. Овчарово (халколитна епоха), позлатената керамична урна-хидрия от с. Кралево (III в. пр. Хр.), комбинираният сребърен хирургически инструмент от Люблен (II в. сл. Хр.) и др.

Античността е представена с образци-шедьоври на тракийското изкуство като известната матрица от с. Гърчиново, богати колекции от тракийски оброчни плочи.

Средновековието е представено с находки от типични ранновизантийски и старобългарски средновековни крепости и некрополи, с акцент върху материалите открити в крепостта “Крумово кале”/”Мисионис”/.

Касъровата къща

Касъровата къща е построена от хаджи Михал Хаджирусев в началото на 70-те години на XIX век.

Къща на Съюза на Архитектите

Адрес: ул. Екзарх Йосиф 13

Паметник на културата от местно значение. В непосредствена близост е църквата “Успение Богородично”. Тя е свързана чрез “комшулуци” със съседните две възрожденски къщи – архитектурни паметници на културата.

Къща-музей “Никола Симов-Курото”


Родната къща на известния български революционер Никола Симов-Курото – знаменосец на Ботевата чета. Експозицията разказва за неговия живот и съдба, както и за националноосвободителните борби на търговищкото население през Възраждането.

Къща-музей “Стефан Куцаров”

Адрес: ул.”Ст.Куцаров” 24

Постоянна експозиция за живота на рано загиналия художник – антифашист.
Зала с творби на художника.

Къща-музей “Никола Маринов”

Родната къща на художника. Намира се в старата градска част “Вароша”, близо до центъра на Търговище. Тя е неделима част от запазената ески-джумайска атмосфера, заедно с реставрираните и запазени възрожденски къщи.

Сградата на Хеброс Банк

Сградата е на бившата Българска земеделска банка, открита е на 19 ноември 1915 г.

Сградата на Банка “ДСК”

Сградата е на бившата Популярна банка – Търговище, открита е на 1 януари 1931 г.

 

Църкви и джамии

Църква “Успение Пресветия Богородици”

Църквата e паметник на културата от национално значение
Църквата e паметник на културата от национално значение

Построена през 1851г. от известните тревненски майстори Уста Димитър Сергюв и Генчо Новаков. Характерно за архитектурата е трикорабната конструкция в старобългарски стил без кубе. Определяна е като една от най-хубавите възрожденски църковни сгради из всички български земи. В емпорията на църквата се представя изложба на икони от средата на ХІХ в. и църковна утвар, фрагменти от стария възрожденски иконостас.

Църква “Свети Иван Рилски”

Построена е през 1937 г. Намира се в централната част на град Търговище. Притежава уникален дърворезбен иконостас сътворен от проф. Петър Кушлев (1961г.). В църквата е погребан Нюйоркският митрополит Андрей (1886-1972) – един от големите дарители на гр. Търговище.

Днес църквата е един от символите на града

Сахат Джамия – гр. Търговище

Мюсюлманският храм е построен през XVIII век.

Намира се в централната част на областния център град Търговище и има статут на паметник на културата от местно значение. Посещава се от голям брой български и чуждестранни туристи.

Притежава характерен стенопис. Вътрешните стени на залата за молитва майсторски са изписани с арабски текстове от Корана и декорация от стилизирани растителни и геометрични орнаменти.

ул. ”Велико Търново” 2

 
 
Природни забележителности

Парка

Местност “Парка”

Зона за отдих южно от града

На 7 км южно от града, при входа на Търговищкия проход, е разположена местност “Парка”. Красивата природа, минералният извор и удобният първокласен път от София за Варна привличат населението и гостите на града. На база лечебните свойства на минералната вода е изграден санаториално-туристически комплекс.

Интересна природна забележителност е “Коня” – уникално оформена фигура върху почти отвесния източен склон на Лале Балкан, пещерата “Марината дупка”, природният феномен “Водопадът”. Тук се намира и крепостта “Крумово кале”. Всички тези обекти са разположени в живописния пролом на река Врана. Зоната за отдих е богата на люляк и на рядко срещащото се “Урумово лале”.

 

Борово око

Езеро “Борово око”

Интерес за гостите на града и приятен кът за отмора представлява красивото езеро “Борово око”. До езерото се намира ресторант “Борово око”.

Наблизо са Художествената галерия “Никола Маринов” и къщата-музей “Стефан Куцаров”.

 

Други

Защитена местност "Парка"Природна забележителност “Водопада” и Природна забележителност “Коня”

Намират се в живописната местност “Парка” (на 7 км от гр. Търговище), образувана от коритото на река Врана, живописно прорязваща склоновете на Преславската планина, дял от Източна Стара планина.

“Коня” е скално образование – голина, наподобяващо изображение с форма на кон, а “Водопада” е малък водопад, образуващ се от излизащ на скалната повърхност малък подземен приток на река Врана.

Защитена местност Игликина поляна

Намира се в местност ”Кайрака” на площ от 8,3 ха и е обявена за защитена територия на естественото находище на лечебна иглика, растителен вид с ограничителен режим на ползване. Целогодишно е обект на неорганизиран туризъм, поради красивата природа, съчетание на защитения обект с ограждаща го смесена широколисна гора и близостта на гр. Търговище.

Природна забележителност Дервентската пещера

Намира се на склоновете на Преславската планина, в Пролазкия пролом, землище с. Пролаз. Пещерата е една от малкото в този край, известна освен с големината си и с богатството на ексцентричните образования на хелектитите и дендритите, змиевидните извивки на преградите на синтровите езерца с пещерни бисери в тях и масивните сталагмити, осеяни с червеникавокафяви до розови и млечнобели кристали.

Пещерната фауна е представена от прилепите, достигащи десетки броя.

Защитена местност “Петка балкан”

Обявена е за защитена територия за съхранение на вековна церова гора на площ 5,4 ха в местността ”Бабаконду”, землище с. Братово.

Защитената местност е свързана с историческо събитие през ХVI в. и предания за потурчването на месното население. В наши дни на това място от жителите района се правят тържества – събори.

Защитена местност “Урумово лале”

Урумово лале
Урумово лале

Заема каменист, силно варовит стръмен склон, землище с. Пайдушко. Под защита се намира естествено находище от 12,0 ха на растителния вид Урумово лале, представен в трите му форми – жълта, пъстра и червена. Последната форма е представена от единични екземпляри. Видът под защита е български ендемит, застрашен от изчезване и включен в “Червената книга” на България.

Идиризова кория

“Идиризова кория” са група от седемнайсет вековни цера със средна възраст 150 години, останки от церова кория в ПФ на село Дългач, община Търговище. Там също се намират и “Четирите цера”, представени от четири вековни цера на възраст около 300 години.

 
 

Туризъм

Карта на БългарияОбщина Търговище може да се представи като свързващо териториално звено между известните Черноморска туристическа зона и Търновско-Габровски туристически район. През разглежданата територия минава основният туристически маршрут на страната София – Велико Търново – Варна.

Богатото културно-историческо и природно наследство на Община Търговище, съчетани с географското й местоположение, представляват сериозен потенциал за превръщането на туризма в ключов икономически отрасъл.

Карта на ТърговищеТърговище привлича с Възрожденския си квартал Вароша, в който могат да се посетят църквата “Успение Богородично” (1851 г.),Славейковото училище (днес Исторически музей – 1863г.), Хаджи Ангеловата къща (Етнографска експозиция), къщата на Хаджи Руси (Археологическа експозиция). Интерес представляват домовете на прочутите търговищенци: знаменосецът на Ботевата чета Никола Симов–Куруто, художниците проф. Никола Маринов и Стефан Куцаров.

Приятен кът за отмора представлява красивото езеро “Борово око”. Край езерото е разположен ресторант “Борово око”. Наблизо са Художествената галерия “Никола Маринов” и къщата-музей “Никола Маринов”.

На 7 км южно от града, при входа на Търговищкия проход, е разположен естествен лесопарк, наречен от местното население “Парка”. Красивата му природа, минералният извор и удобният първокласен път от София за Варна привличат населението и гостите на града. На база лечебните свойства на минералната вода е изграден санаториално-туристически комплекс.

Интересни природни забележителности в местността са: “Коня” – уникално оформена фигура върху почти отвесния източен склон на Лале Балкан, пещерата “Марината дупка”, природният феномен “Водопада”. Зоната за отдих е богата на люляк и на рядко срещащото се “Урумово лале”. Тук се намира и крепостта “Крумово кале/Мисионис/”.

Околностите на Търговище разкриват винарските традиции на региона. Интерес представляват лозовите масиви на винения сорт мускат край село Кралево и винарната в село Надарево, където могат да се дегустират отбрани търговищки вина.

Районът предлага атрактивни възможности, благоприятни природни и климатични условия за развитие на туризма в неговите форми – културен, исторически, екологичен, балнеолечебен, риболовен, ловен, селски, детски, конгресен, бизнес туризъм.

В радиус от само 100 км. около Търговище се намират уникални обекти от българското културно-историческо наследство: Велики Преслав, Плиска, Жеравна, Котел, Елена, Свещари, Исперих.