Правила на хотела

УВАЖАЕМИ ГОСТИ, БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ
ИЗБРАХТЕ ХОТЕЛ ‘‘ХАН КРУМ‘‘ ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ

МОЛИМ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРАВИЛАТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ТЕЗИ ПРАВИЛА СА РАЗРАБОТЕНИ НА БАЗАТА НА ДЕЙСТВАЩОТО
БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2. ХОТЕЛ „ХАН КРУМ“ ГАРАНТИРА НА СВОИТЕ ГОСТИ СПАЗВАНЕ НА
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.
3. ЗАБРАНЕНО Е ПУШЕНЕТО ВЪВ ВСИЧКИ ЗАКРИТИ ПОМЕЩЕНИЯ.
ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ЗАБРАНАТА СЕ НАЧИСЛЯВА ГЛОБА В РАЗМЕР НА 50 ЛВ.
4. АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ХОТЕЛА МОЖЕ ДА ПРЕКРАТИ
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ НА ТЕЗИ ГОСТИ, КОИТО НАРУШАВАТ
ПРАВИЛАТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ, ПУШАТ НА НЕПОЗВОЛЕНИ
МЕСТА И НЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА
АДМИНИСТРАЦИЯТА.
5. ОТЗИВИ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО РАБОТАТА НА ХОТЕЛА МОЖЕ ДА
ОСТАВИТЕ В КНИГАТА ЗА МНЕНИЯ НА РЕЦЕПЦИЯТА.
6. ЗАБРАВЕНИ ОТ ГОСТИТЕ ВЕЩИ СЕ ПАЗЯТ ДО 1 МЕСЕЦ.

ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ

1. ХОТЕЛЪТ РАБОТИ ЗА ВАС 24 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО 7 ДНИ В
СЕДМИЦАТА.
ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА СТАИТЕ Е ДО 12:00 ЧАСА, А
НАСТАНЯВАНЕТО Е СЛЕД 14:00 ЧАСА.
2. БЕЗПЛАТНИ ЗА ВАС СА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ: ПОРЪЧКА НА ТАКСИ,
ПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ.
3. МОЛИМ ВИ ДА ПАЗИТЕ ИМУЩЕСТВОТО НА ХОТЕЛА И ДА
СЪБЛЮДАВАТЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ. ПРЕДИ ДА
ИЗЛЕЗЕТЕ ОТ СТАЯТА СИ- МОЛИМ ЗАТВАРЯЙТЕ ПРОЗОРЦИТЕ, КРАНОВЕТЕ
ЗА ВОДА, ИЗКЛЮЧЕТЕ ОСВЕТЛЕНИЕТО, ЕЛЕКТРОУРЕДИТЕ И ПАРНОТО
ОТОПЛЕНИЕ. ГОСТЪТ КОМПЕНСИРА СТОЙНОСТТА НА ПОВРЕДЕНОТО
ИМУЩЕСТВО В ХОТЕЛА В ПЪЛЕН РАЗМЕР В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА НА ХОТЕЛА.
4. ИЗЛИЗАЙКИ ОТ СТАЯТА И АКО ТЕЛЕВИЗОРЪТ ВИ РАБОТИ, ТРЯБВА ДА ГО ИЗКЛЮЧИТЕ.
5. ПРИ ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА, ОСТАВЕТЕ НА ВИДНО
МЯСТО ХАВЛИЕНИТЕ КЪРПИ. ПРИ ЛИПСА СЕ ЗАПЛАЩА ТРИКРАТНИЯ ИМ
РАЗМЕР.

С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА СЕ ЗАБРАНЯВА:
1. ПУШЕНЕТО В СТАИТЕ (МОЛЯ НЕ ПУШЕТЕ В ЛЕГЛАТА И НЕ ОСТАВЯЙТЕ
НЕЗАГАСЕНИ ЦИГАРИ), ФОАЙЕТАТА, В АСАНСЬОРА И ОСТАНАЛИТЕ
ПОМЕЩЕНИЯ В ХОТЕЛА. НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ НЕЗАГАСЕНИ КЛЕЧКИ КИБРИТ
И ЦИГАРИ В КОШЧЕТАТА ЗА СМЕТ. ОТ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТ НЕ
СЕ РАЗРЕШАВА ПОЛЗВАНЕТО НА АСАНСЬОРА ОТ ДЕЦА ПОД 12Г. БЕЗ
ПРИДРУЖИТЕЛ.
2. ГЛАДЕТЕ САМО НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА МЕСТА И СЛЕД ПОЛЗВАНЕ
НА ЮТИЯТА Я ИЗКЛЮЧЕТЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА.
3. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ И ГАЗОВИ УРЕДИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ
НА РАЗРЕШЕНИТЕ.
4. СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛЕСНОЗАПАЛИМИ МАТЕРИАЛИ В СТАИТЕ.
5. ВНАСЯНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ХОТЕЛА И СЪХРАНЯВАНЕТО В СТАИТЕ
НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ, ОПАСНИ ЗА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА
ОКОЛНИТЕ. В СГРАДАТА НА ХОТЕЛА НЕ Е РАЗРЕШЕНО ДА СЕ ВНАСЯТ
ОБЕМИСТИ ПРЕДМЕТИ, МОТОЦИКЛЕТИ, ВЕЛОСИПЕДИ, ЛОШО
МИРИШЕЩИ И ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА.
6. ПРЕДАВАНЕТО НА СТРАНИЧНИ ЛИЦА НА КЛЮЧА ОТ СТАЯТА ВИ.
7. ИЗНАСЯНЕТО И ПРЕМЕСВАНЕТО НА МЕБЕЛИ ОТ СТАИТЕ.
8. НАРУШАВАНЕТО НА ОБЩОПРИЕТИТЕ НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ В ТОВА
ЧИСЛО УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ХОТЕЛА.
9. АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ ЗАПЛАШВАЩИ ЗДРАВЕТО И
ИМУЩЕСТВОТО НА ОКОЛНИТЕ.
10. ПОВРЕЖДАНЕТО НА ИМУЩЕСТВО НА ХОТЕЛА.
11. ПРИЕМАНЕТО НА ПОСЕТИТЕЛИ В СТАИТЕ СЛЕД 22:00 ЧАСА, АКО НЕ СА
РЕГИСТРИРАНИ И НЕ СА ЗАПЛАТИЛИ ПРЕБИВАВАНЕТО СИ В ХОТЕЛА.
12. ПРЕБИВАВАНЕТО В ХОТЕЛА С ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ.
13. МОЛИМ ВИ ДА ПАЗИТЕ ТИШИНА ПО КОРИДОРИТЕ НА ХОТЕЛА СЛЕД
22:00 ЧАСА ОТ УВАЖЕНИЕ КЪМ ОСТАНАЛИТЕ ГОСТИ НА ХОТЕЛА

РЕД ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАСТАНЯВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ В
ХОТЕЛА:

1. МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ НОЩУВКАТА И ДРУГИТЕ ПРЕДОСТАВЕНИ ВИ
УСЛУГИ ОТ ХОТЕЛА В БРОЙ, С ДЕБИТНА ИЛИ КРЕДИТНА КАРТА СЪГЛАСНО
ДЕЙСТВАЩИТЕ В ХОТЕЛА ТАРИФИ.
2. ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕЗЕРВАЦИЯ НА СТАЯ Е БЕЗПЛАТНА. ЗА
ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ В РАЗМЕР НА 50%.
3. НА ГОСТИ, КОИТО ПРИ ПРЕДИШНО СВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ СА НАРУШИЛИ
ОСИГУРЯВАНЕТО НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА, МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНА
РЕЗЕРВАЦИЯ.
4. ХОТЕЛЪТ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ РЕЗЕРВАЦИЯ И НА ГОСТ, КОЙТО Е
ПРАВИЛ РЕЗЕРВАЦИЯ БЕЗ ДА ПРИСТИГНЕ И БЕЗ ДА УВЕДОМИ ХОТЕЛА ЗА
ОТМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯТА.
5. АКО ГОСТ НЕ СЕ НАСТАНИ ДО ПОЛУНОЩ, РЕЗЕРВАЦИЯТА МУ СЕ АНУЛИРА
БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЕ.
6. НОЩУВКАТА СЕ ЗАПЛАЩА В ПЪЛЕН РАЗМЕР НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА
КОЛКО ЧАСА Е ОСТАНАЛ ГОСТЪТ В ХОТЕЛА.
7. УСЛУГА КАТО РАННО НАСТАНЯВАНЕ/ ПРЕДИ 14:00 ЧАСА, НО НЕ ПРЕДИ
10:00 ЧАСА/ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ГОСТИТЕ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ
СТАИ В ХОТЕЛА.
8. УСЛУГА КАТО КЪСНО НАПУСКАНЕ- МЕЖДУ 12:00 ЧАСА И 16:00 ЧАСА, СЕ
ЗАПЛАЩА 50% ОТ ЦЕНАТА НА СТАЯТА, НАПУСКАНЕ СЛЕД 16:00 ЧАСА СЕ
ЗАПЛАЩА 100% ОТ ЦЕНАТА НА СТАЯТА.
9. ПРИ ПРИСТИГАНЕ В ХОТЕЛА ГОСТЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДСТАВИ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ.
10. МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ ПРЕБИВАВАНЕТО СИ В ХОТЕЛА ПРИ
НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА. ЗАПЛАЩАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
НОЩУВКИ Е СЪГЛАСНО ТАРИФАТА НА ХОТЕЛА.
11. КОГАТО ИЗЛИЗАТЕ ОТ ХОТЕЛА ОСТАВЯЙТЕ КЛЮЧА И
ДИСТАНЦИОННИТЕ ЗА КЛИМАТИК И ТЕЛЕВИЗОР НА РЕЦЕПЦИЯ. В СЛУЧАЙ
НА ИЗГУБВАНЕ НА КЛЮЧА ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ ЗА НОВ СЪГЛАСНО
ТАРИФАТА НА ХОТЕЛА.
12. ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕСТОЯ СИ ЗАПЛАТЕНАТА
СУМА НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА.

ПЕРСОНАЛА НА ХОТЕЛ ‘‘ХАН КРУМ‘‘ ВИ ЖЕЛАЕ ПРИЯТНА ПОЧИВКА